BEZPŁATNY KURS OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH z EGZAMINEM UDT

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH 
z EGZAMINEM UDT

Spotkanie organizacyjne 14.03.2019 r., godz. 16:00

 

Czas trwania: 28.03.2019 r. – 10.05.2019 r.

Zajęcia realizowane będą w dniach poniedziałek – piątek w godz. 16:00 – 20:00

 

Kurs obejmuje:

- badania lekarskie med. pracy

- doradztwo indywidualne i grupowe

- materiały szkoleniowe do realizacji zajęć teoretycznych

- jazdy na wózku

- egzamin UDT

 

Szczegóły nt. projektu: http://wzdz.pl/?page=projekty-main&...

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego WZDZ, Pl. J. Kilińskiego 3 Szczecin, pok. 151,

 tel. 91 4501-701, e-mail: szkolenie@wzdz.pl,

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

ZAPRASZAMY !