Kurs obsługi wózków jezdniowych z egz. UDT - uzupełniający

KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH
Z EGZAMINEM UDT
– KURS UZUPEŁNIAJĄCY

CEL KURSU: przygotowanie do egzaminu UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, kat. II WJO

WYMAGANIA: ukończony kurs dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych napędzanych, zrealizowanego na podstawie Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70, poz. 650, ze zmianą: Dz. U. 2003, nr 65, poz. 603). – wymagane przedstawienie zaświadczenia o uk. w/w kursu.

RAMOWY PROGRAM: Kurs obejmuje 8 godz. zajęć, w tym 5 godz. zajęć teoretycznych oraz 3 godz. jazd na wózku.

CZAS TRWANIA: 2 dni, w godz. od 16:00

KOSZT KURSU: 275,00 zł + egzamin UDT

Koszt szkolenia obejmuje realizację zajęć teoretycznych i jazd, materiały piśmiennicze, podręcznik, NNW.

INFORMACJE I ZAPISY: Ośrodek Kształcenia Zawodowego WZDZ, Pl. J.Kilińskiego 3, pok. 151 (I piętro), tel. 91 4501-701, e-mail: szkolenie@wzdz.pl

ZAPRASZAMY !