ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS SPAWANIA METODA TIG 141 - spoiny doczołowe blach i rur

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnienia w zakresie spawania pachwinowego blach i rur w met. TIG 141

 

Planowane szkolenie: II połowa maja 2019 r. – lipiec 2019 r.

Zajęcia realizowane będą w dniach poniedziałek – piątek w godz. 16:00 – 21:00

 

Kurs obejmuje:

- badania lekarskie med. pracy

- doradztwo indywidualne i grupowe

- materiały szkoleniowe do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych

- odzież roboczą i środki indywidualnej ochrony

- egzamin PRS

 

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć komplet formularzy zgłoszeniowych oraz kserokopie uprawnień spawalniczych w met. TIG 141 – spoiny pachwinowe.

Szczegóły nt. projektu oraz formularze do pobrania na stronie: http://wzdz.pl/?page=projekty-main&id_article=1735

 

Informacje i zapisy:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego WZDZ, Pl. J. Kilińskiego 3 Szczecin, pok. 151,

 tel. 91 4501-701, e-mail: szkolenie@wzdz.pl,

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

ZAPRASZAMY !