Przygotowanie do odnowienia uprawnień energetycznych - gr. E1

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne z gr. E1

w zakresie obsługi, montażu, remontów
i konserwacji urządzeń instalcji i sieci el-en do 1 kV.

Zajęcia realizujemy w ostatni czwartek miesiąca
w godz. 16:00-19:00

Koszt 100,00 zł

Koszt egzaminu 280,00 zł/ wniosek