Najważniejsze wydarzenia

Przerwa urlopowa
Dodano: 2018-07-27

Informujemy, że w dniach od 13 do 17 sierpnia 2018 roku, sekretariat szkoły będzie nieczynny (przerwa urlopowa). Wszelkie informacje związane ze szkołą (przyjęcie, dokumenty) można uzyskać w sekretariacie WZDZ, I piętro, pokój 105. Zapraszamy.

Kursy zawodowe
Dodano: 2018-07-16

Publikujemy terminarz kursów zawodowych w nowym roku szkolnym 2018/2019 drugiego i trzeciego stopnia dla młodocianych pracowników – uczniów naszej szkoły.

więcej...

Nabór 2018
Dodano: 2018-07-09

Informujemy, że lista uczniów, którzy zostali przyjęci do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Nabór 2018 / 2019
Dodano: 2018-07-04

Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie nadal prowadzi nabór do klas pierwszych. Zapraszamy serdecznie tegorocznych absolwentów gimnazjów, ale także uczniów, którym nie powiodło się w bieżącym roku szkolnym, a poszukują dalszej drogi kształcenia, którą mogą znaleźć w naszej szkole.

więcej...

Dobry Start – 300 dla ucznia
Dodano: 2018-07-01

Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

więcej...

Wakacje
Dodano: 2018-06-28

W miniony piątek zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Uczniowie z rąk wychowawców odebrali świadectwa, a najlepsi otrzymali nagrody i stypendia naukowe. Pożegnaliśmy również tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Na uroczystym spotkaniu z całym gronem pedagogicznym naszej szkoły wystąpiła Pani Dyrektor dziękując wszystkim uczniom za pracę włożoną w naukę i za wspólne chwile spędzone w szkole. W krótkim wystąpieniu Pani Dyrektor życzyła wszystkim samych słonecznych i radosnych dni, spełnienia marzeń i pragnień, wytrwałości w dążeniu do celu. Najlepszym absolwentom zostały wręczone nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, odebrali też stypendia naukowe ufundowane przez Prezesa WZDZ w Szczecinie.

więcej...

Zakończenie roku szkolnego
Dodano: 2018-06-18

22 czerwca 2018 roku odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Klasy pierwsze i drugie przychodzą na godzinę "9.00". Klasy trzecie, kończące naukę w szkole przychodzą na godzinę "10.00". Uczniom zostaną wręczone świadectwa szkolne. Najlepsi otrzymają nagrody za wzorową naukę i inne osiągnięcia, a także stypendia ufundowane przez Prezesa WZDZ w Szczecinie.

Egzamin Zawodowy
Dodano: 2018-06-18

W dniu jutrzejszym, 19 czerwca, o godzinie 10.00 odbędzie się w naszej szkole egzamin zawodowy dla uczniów z trzeciej klasy wielozawodowej, kształcących się w zawodzie sprzedawca. Będzie to etap pisemny Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Część praktyczna odbędzie się 27 czerwca w Zespole Szkół Nr 2 w Gryfinie.