Najważniejsze wydarzenia

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Dodano: 2020-08-29

1 września 2020r. rozpoczyna się NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021. Wszystkich uczniów i nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie zapraszamy do szkoły po długiej nieobecności spowodowanej pandemią.
Ze względu na ograniczenia sanitarne i konieczność zminimalizowania liczby uczestników spotkania, uczniowie klas pierwszych proszeni są o obecność bez rodziców.
W czasie pobytu w szkole wymagane jest zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

więcej...

Procedury bezpieczeństwa w BSIS WZDZ Szczecin
Dodano: 2020-08-29

Zgodnie z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej publikujemy procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Branżowej Szkoły I Stopnia
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

więcej...

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych
Dodano: 2020-08-19

Publikujemy listę uczniów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z listą.

więcej...

Ostatnie pożegnanie śp. Andrzeja Zielaskowskiego
Dodano: 2020-08-11

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10 sierpnia 2020 roku nagle odszedł od nas
Śp. Andrzej Zielaskowski, długoletni nauczyciel Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie.
Przez lata swojej pracy dał się poznać jako sumienny nauczyciel i bardzo dobry Kolega.

Pożegnanie Zmarłego nastąpi dnia 14 sierpnia 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kaplica główna) o godzinie 13.30.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły oraz pracownicy Zakładu

Uczniowie - pracownicy młodociani !
Dodano: 2020-06-27

Od 29 czerwca 2020r. jak poinformowało MEN, przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Od poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Zakończenie roku szkolnego
Dodano: 2020-06-20

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych odbędzie się 26 czerwca 2020r. (piątek). Ze względu na panującą pandemię i ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem COVID-19 dyrekcja szkoły ustaliła harmonogram odbioru świadectw.

więcej...

Nabór 2020 / 2021
Dodano: 2020-06-10

Od poniedziałku, 15 czerwca rozpoczynamy nabór uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021. W tym roku szkolnym nabór odbywa się drogą elektroniczną on-line na stronie "Nabór 2020" Kandydaci, których nasza szkoła jest pierwszym wyborem zgłaszają się do sekretariatu szkoły po druki niezbędne do przyjęcia do szkoły. Sekretariat czynny: 9.00 – 14.00
W czasie wizyty w szkole obowiązują bezwzględne zasady bezpieczeństwa (zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, do sekretariatu wchodzimy pojedynczo, zachowany odpowiedni dystans od drugiej osoby).

więcej...

Przygotowanie do remontu szatni
Dodano: 2020-06-04

W związku ze zbliżającymi się wakacjami oraz remontem szatni prosimy uczniów o odbieranie ubrań roboczych łącznie z kłódką i pozostawienie szafki otwartej (w celu jej pomalowania). W związku z epidemią COVID19 nie ma zajęć praktycznych w warsztatach, każda klasa ma wyznaczony termin (dzień i godzinę) na opróżnienie szafek.

więcej...