Spotkanie z przedstawicielami OHP w Szczecinie

Na spotkaniu z młodzieżą poruszone były tematy.

- lokalny rynek pracy i wymogi pracodawców względem poszukiwanych pracowników;
- zawody przyszłości i zawody deficytowe;
- warunki życia i pracy w krajach UE;
- zagraniczne pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia Publicznego);
- projekty pracy i praktyki w sieci EURES ( "Twoja Pierwsza Praca" sfinansowanie przez Komisję Europejską kosztów relokacji i kursów językowych)

Na stronie OHP w Szczecinie ukazał się również artykuł ze spotkania pt. "Zestaw konkretnych umiejętności. Aktualne trendy na rynku pracy krajowym i zagranicznym".