Nabór 2019/2020

Zasady rekrutacji

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły muszą przedstawić:

1. Dokumenty obowiązkowe:

  • świadectwo ukończenia: gimnazjum lub szkoły podstawowej (dostarczone po zakończeniu roku szkolnego)
  • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu (niezbędny druk zaświadczenia do lekarza dostępny w sekretariacie szkoły)
  • kandydaci do klas wielozawodowych dodatkowo przynoszą podpisane umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu
  • kartę zdrowia

2. Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):

  • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej

 

 Nabór do klas w zawodach:

  •  Elektromechanik
  •  Ślusarz
  •  Operator obrabiarek skrawających

Praktyka w naszych warsztatach szkolnych.


Nabór do klas wielozawodowych:

  • we wszystkich zawodach

 Praktyka w zakładach pracy

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły (tam też można uzyskać niezbędne druki dokumentów).

Sekretariat szkoły czynny od godziny 8:00 do 15:00

Plac Jana Kilińskiego 3

pokój 330, III piętro

Tel. 91 45 01 703

szkola@wzdz.plZarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Strona: NABÓR 2019 (ponadgimnazjalna)

Strona: NABÓR 2019 (ponadpodstawowa)