"Bezpiecznie od Startu"

Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy i zasad BHP wśród uczniów zakładów rzemieślniczych. W konkursie brali udział pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie obywający praktykę u rzemieślników zrzeszonych w Izbach Rzemieślniczych, z całego kraju. W konkursie na etapie regionalnym wzięło udział 325 uczniów. Nasza uczennica do etapu ogólnokrajowego konkursu zakwalifikowało się wraz z 41 finalistami. Patrycja rywalizowała w kategorii indywidualnej. Nasza uczennica nie zajęła czołowej lokaty, ale i tak cieszymy się, że nasi uczniowie zachodzą tak daleko i są finalistami na szczeblu ogólnopolskim. Gratulacje!

Żródło: Państwowa Inspekcja Pracy

FOTO