Zebranie z Rodzicami

Tematyka zebrania z rodzicami:

  • Informacja o szkole – klasy pierwsze
  • Wymagania edukacyjne i zasady oceniania
  • Informacje dotyczące dziennika elektronicznego
  • Informacje dotyczące zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców
  • Sprawy różne