Współpraca z Fundacją Instytut Gryphius

Fundacja „Instytut Gryphius” została założona przez przedsiębiorców ze Szczecina i Berlina w 2004 roku, początkowo jako Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury. W okresie od 2016 do 2018 roku fundacja została zreorganizowana w obliczu zmienionej sytuacji prawnej i nowych działań. Siedziba fundacji znajduje się przy ulicy Mickiewicza 19 w Szczecinie.

Wizją Fundacji jest wzajemna odpowiedzialność i solidarna Wspólnota, która jest dobrze przygotowana na wyzwania globalizacji. W celu zapewnienia związku wizji z realnym działaniem, promujemy uczenie się przez całe życie, gospodarkę opartą na wiedzy i społeczeństwo informacyjne poprzez wzbogacanie życie kulturalnego i społecznego.


Fundacja Instytut Gryphius