Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych!

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. W naszej szkole nauka prowadzona jest poprzez platformę Librus Synergia, to tam nauczyciele codziennie zamieszczają tematy zdalnych lekcji (dostępne w wiadomościach lub w panelu - zadanie domowe).

Uczniowie, którzy nie mają aktywnych kont na Librusie w celu zdalnej nauki przez Internet, proszeni są o przesyłanie próśb o nowe konto na adres mailowy szkoły: szkola@wzdz.pl