UWAGA! Uczniowie – pracownicy młodociani

Druki możecie otrzymać:

- w portierni przy wejściu A (główne wejście do WZDZ)
- w sekretariacie szkoły w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 11.00-13.00
- pobrać z Facebooka (plik ze zdjęciem zaświadczenia w poście)
- pobrać: z naszej szkolnej strony internetowej lub z e-dziennika Librus (Organizacja – Pliki szkoły)

Jak przekazać zaświadczanie z powrotem do szkoły???
- wypełnione i podpisane przez pracodawcę zaświadczenie można zeskanować i przesłać na adres mailowy:
bscibior@wzdz.pl (TYLKO I WYŁĄCZNIE!!!)
- przynieść do sekretariatu szkoły w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 11.00-13.00.
Wszelkie zapytania od Was lub Waszych pracodawców proszę kierować pod numer telefonu:
690 183 789 - B. Ścibior - kierownik szkolenia praktycznego

W sekretariacie szkoły uczniowie – pracownicy młodociani z klas: IIIW1, IIIW2 mogą również otrzymać druki wniosków o egzamin czeladniczy.

Uwaga! – Podczas wizyty w sekretariacie szkoły należy mieć maseczkę zakrywającą nos i usta, wchodzimy pojedynczo!

Word - 34.5 kb
Zaświadczenie ocena z praktyk docx
PDF - 976.1 kb
Zaświadczenie ocena z praktyk pdf