Konsultacje w szkole

Procedury bezpieczeństwa w czasie konsultacji z nauczycielami w naszej szkole dostępne poniżej.

Prosimy uważnie przeczytać i zastosować się do zaleceń. Uczniowie bez maseczek zasłaniajacych usta i nos nie będą wpuszczeni na teren szkoły.

PDF - 1 Mb