Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły

Nauka w trybie zdalnym prowadzona będzie za pośrednictwem e-dziennika Librus oraz platformy Microsoft Office 365 poprzez aplikację TEAMS, pocztę Outlook. W przypadku braku danych do logowania do e-dziennika Librus - kontakt do administratora: pdabrowski@wzdz.pl (podać imię, nazwisko, klasę), dane do logowania w platformie Office 365 dostępne u wychowawców klas.

 

Wykaz klas realizujących w bieżącym tygodniu – 19. 10. do 23. 10. 2020r.

  1. Kształcenie w trybie stacjonarnym w szkole:


poniedziałek: Ia, IIw1, IIw2, IIIw1, IIIw3

wtorek: Ia, IIw1, IIw2

środa: IIa, IIb, IIc, IId

czwartek: Ia, IIa, IIb, IIc, IId

piątek: Ia, IIa, IIb, IIc, IId


  1. Kształcenie w trybie zdalnym:


poniedziałek: Ib, IIw3, IIw4, IIIc

wtorek: Ib, IIw3, IIw4, IIIc

środa: Iw1, Iw2, Iw3, Iw4, Iw5, IIIc

czwartek: Ib, Iw1, Iw2, Iw3, Iw4, Iw5,

piątek: Ib, Iw1, Iw2, Iw3, Iw4, Iw5

W następnym tygodniu, klasy z nauczania stacjonarnego przejdą na tryb zdalny, a klasy z nauczania obecnego zdalnego przejdą na tryb stacjonarny.

O szczegółach informują na bieżąco wychowawcy klas.

Zajęcia praktyczne odbywają się bez zmian u pracodawców, według harmonogramu w warsztatach szkolnych.