Zebranie z rodzicami on-line

Tematyka zebrania z rodzicami:

  • Informacja o pracy szkoły
  • Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych
  • Informacje dotyczące zajęć praktycznych uczniów
  • Sprawy różne

Klasa

Wychowawca

Godzina rozpoczęcia

zebrania

Ia

Ewa Lesiak

17.00

Ib

Elżbieta Gutowska

17.00

Iw1

Bartosz Ścibior

17.00

Iw2

Alina Roskosz

17.00

Iw3

Dariusz Pilch

17.00

Iw4

Bartosz Ścibior

18.00

Iw5

Magdalena Pawlak

17.00

IIa

Mirosław Krukowski

17.00

IIb

Alina Roskosz

18.00

IIc

Małgorzata Ścibior

17.00

IId

Anna Osińska

17.00

IIw1

Małgorzata Ścibior

18.00

IIw2

Tadeusz Łukaszuk

17.00

IIw3

Magdalena Pawlak

18.00

IIw4

Wioleta Olszańska

17.00

IIIc

Anna Osińska

18.00

IIIw1

Ewa Lesiak

18.00

IIIw3

Piotr Pawlonka

17.00