Nabór 2022 / 2023

 

Nabór 2022 - Dokumenty i poradniki

Nabór 2022 - BSIS WZDZ w Szczecinie

 

Zasady rekrutacji

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły muszą przedstawić:

1. Dokumenty obowiązkowe:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu (niezbędny druk zaświadczenia do lekarza dostępny w sekretariacie szkoły)
  • kandydaci do klas wielozawodowych dodatkowo przynoszą podpisane umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu (druk odpowiedniej umowy dostępny w sekretariacie)
  • kartę zdrowia

2. Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):

  • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej