Zebranie z Rodzicami

Tematyka zebrania z rodzicami:

  • Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023
  • Funkcjonowanie szkoły w czasie pandemicznym
  • Wymagania edukacyjne i zasady oceniania
  • Informacje dotyczące dziennika elektronicznego
  • Informacje dotyczące zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców i w warsztatach szkolnych
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • Sprawy różne

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

12 września 2022 r.

 

Godz. 17:00

1W1- M. Ścibior - s. 322

1W2 – M. Pawlak – s. 332

2A – A. Osińska - s. 216

3A – E. Lesiak – s. 215

3B – E. Gutowska – s. 338

3W1 – B. Ścibior - s. 217

3W2 – A. Roskosz - s. 323

3W3 – D. Pilch - 328

 

Godz. 17:30

1B – A. Osińska - s. 217

2B – E. Gutowska – s. 338

2W1 – P. Pawlonka – s. 329

2W2 – E. Lesiak – s. 215

2W3 – B. Ścibior - s. 216

2W4 – T. Łukaszuk - s. 323

 

Godz. 18:00

1A – M. Krukowski - s. 328

1C – A. Złotopolska - Pirczewska - s. 329

1W3 – A. Roskosz – s. 213

1W4 – M. Ścibior - s. 322

1W5 – M. Pawlak - s. 332