Zebranie z rodzicami

Tematyka zebrania z rodzicami:

 • Przewidywane oceny końcoworoczne i końcowe (zagrożenia z podkreśleniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem)
 • Egzaminy zawodowe
 • Sprawy różne

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

Godz. 16:30

 • 1w1 s. 322 M. Ścibior
 • 1w2 s. 332 M. Pawlak
 • 2A s. 218 A. Osińska
 • 2w3 s. 216 B. Ścibior
 • 2w4 s. 323 T. Łukaszuk
 • 3A s. 215 E. Lesiak
 • 3B s. 338 E. Gutowska
 • 3w1 s. 216 B. Ścibior
 • 3w2 s. 329 A. Roskosz
 • 3w3 s. 328 D. Pilch

 

Godz. 17:00

 • 1A s. 328 M. Krukowski
 • 1B s. 218 A. Osińska
 • 1C s. 323 A. Złotopolska – Pirczewska
 • 1w3 s. 329 A. Roskosz
 • 1w4 s. 322 M. Ścibior
 • 1w5 s. 332 M. Pawlak
 • 2w1 s. 213 P. Pawlonka
 • 2w2 s. 215 E. Lesiak
 • 2B s. 338 E. Gutowska