O szkole

JPEGZasadnicza Szkoła Zawodowa Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego istnieje od 1959 roku. Początkowo była to Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących przy Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła w Szczecinie. Na początku lat sześćdziesiątych szkoła uzyskała uprawnienia szkoły państwowej i jest po dziś dzień publiczną szkołą zawodową kształcącą młodzież ponadgimnazjalną.

Nasza szkoła to połączenie tradycji i nowoczesności. Ukierunkowanie wyłącznie na kształcenie zawodowe daje nam możliwość rzetelnego i fachowego przygotowania Was do pracy w wymarzonym zawodzie. Kształcimy w zawodach: elektromechanik z praktyką w warsztatach szkolnych, ślusarz z praktyką w warsztatach szkolnych, klasy wielozawodowe (wszystkie zawody rzemieślnicze i nie tylko, np. sprzedawca, fryzjer, fotograf, kucharz, lakiernik, zawody budowlane, mechanik pojazdów samochodowych itd.) z praktyką w zakładach pracy. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i dobrą bazę lokalową. Zapewniamy również podstawową opiekę medyczną. Szkoła posiada gabinety przedmiotowe, warsztaty szkolne elektromechaniczne i ślusarskie, pracownie komputerowe, bibliotekę z czytelnią, a także możliwość korzystania ze stołówki. Nauczanym językiem obcym jest język niemiecki w obowiązkowym wymiarze godzin. W ramach przeciwdziałania narkomanii szkoła współpracuje z policją i ośrodkiem "Powrót z U".