Kursy aktualnie prowadzone i przewidywane do realizacji

  • Kurs 07/18 Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Czas trwania szkolenia od 05.03.2018 r. - szkolenie otwarte realizowane systemem kształcenia indywidualnego (21 dni roboczych). Kurs obejmuje ogółem 152 godziny, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin szkolenia praktycznego i 7 godzin egzamin końcowy przed Komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 13/18 Spawacz gazowy blach i rur ze stali niestopowej spoinami czołowymi metodą 311.

Czas trwania szkolenia od 06.04.2018 r. - nadal (23 dni robocze). Szkolenie otwarte, realizowane w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP Kamień Pomorski. Kurs obejmuje ogółem 159 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 132 godziny szkolenia praktycznego i 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawlnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 22/18 Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Czas trwania szkolenia od 08.10.2018 r. - 21.11.2018 r.
Szkolenie realizowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Szkolenie trwa 30 dni roboczych. Kurs obejmuje ogółem 152 godziny, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin szkolenia praktycznego oraz 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 23/18 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV.

Czas trwania szkolenia od 15.10.2018 r. do 19.11.2018 r. Szkolenie realizowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach w ramach projektu "Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL". Kurs obejmuje 66 godzin ( 14 dni roboczych) i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną nadającą uprawnienia do 1 KV.

  • Kurs nr 24/18 Spawacz blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141).

Czas trwania szkolenia od 22.10.2018 r. - szkolenie otwarte realizowane systemem ksztalcenia indywidualnego w ramach środków Krajowgo Funduszu Szkoleniowego PUP Kamień Pomorski. Szkolenie trwa 20 dni roboczych. Kurs obejmuje 110 godzin, w tym 323 godziny zajęć teoretycznych, 80 godzin szkolenia praktycznego oraz 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 25/18 Spawacz blach i rur ze stali niestopowej elektodami otulonymi spoinami pachwinowymy metodą 111

czas trwania szkolenia od 05.11.2018 r. do 05.12.2018 r. - szkolenie realizowane na zlecenie pracodawcy. Kurs obejmuje 170 godzin, w tym 23 godziny zajęć teoretycznych, 140 godzin szkolenia praktycznego i 7 godzin egzamin koncowy przed komisją Instytutu Spawalnictwea Gliwice.

Kursy w trakcie naboru, przygotowywane do realizacji

  • Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) - planowany termin rozpoczęcia - listopad br.
  • Technolog robót wykończeniowych - planowany termin rozpoczęcia - listopasd br.
  • Szkolenia z zakresu BHP dla różnych grup pracowniczych.

Zlecenia otwarte na kursy:
- BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
 robotniczych
- BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych
- BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących
 pracownikami.

Szkolenia prowadzone przez cały rok systemem grupowym na zlecenia pracodawców oraz systemem indywidualnym dla pojedynczych osób.