Kursy aktualnie prowadzone i przewidywane do realizacji

  • Kurs 01/19 Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Czas trwania szkolenia od 08.01.2019 r. - szkolenie otwarte realizowane systemem kształcenia indywidualnego (21 dni roboczych). Kurs obejmuje ogółem 152 godziny, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin szkolenia praktycznego i 7 godzin egzamin końcowy przed Komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 02/19 Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Czas trwania szkolenia od 18.01.2019 r. - 28.02.2019 r.
Szkolenie realizowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Szkolenie trwa 30 dni roboczych. Kurs obejmuje ogółem 152 godziny, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin szkolenia praktycznego oraz 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

Kursy w trakcie naboru, przygotowywane do realizacji:

  • Spawacz blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)

Czas trwania szkolenia od 04.03.2019 r. do 02.04.2019 r. Szkolenie jest bezpłatne, wspólfinansowane ze środków unijnych, realizowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Szkolenie trwa 22 dni robocze, zajęcia rozpoczynają się od godz. 16.00. Kurs obejmuje ogółem 110 godzin, w tym 23 godziny zajęć teoretycznych, 80 godzin szkolenia praktycznego oraz 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

  • Spawacz blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwoinowymi metodą TIG (141)

Czas trwania szkolenia od 03.04.2019 r. do 14.05.2019 r. Szkolenie jest bezpłatne, wsółfinansowane ze środków unijnych, realizowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. szkolenie trwa 22 dni robocze, zajęcia rozpoczynają się od godz. 16.00. Kurs obejmuje ogółem 110 godzin, w tym 23 godziny zajęć teoretycznych, 80 godzin szkolenia praktycznego oraz 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

  • Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Planowany termin rozpoczęcia - maj br. Szkolenie jest bezpłatne, wspólfinansowane ze środków unijnych, realizowane na zlecenie WZDZ Szczecin.

  • Spawacz blach i rur ze stali niestopowej elektrodami otulonymi spoinami pachwinowymi metodą 111.

Szkolenie otwarte - termin rozpoczęcia szkolenia do uzgonienia z osobą zaintersowaną udziałem w szkoleniu.

  • Spawacz gazowy blach i rur ze stali niestopowej spoinami czołowymi metodą 311.

Szkolenie otwarte - termin rozpoczęcia szkolenia do uzgodnienia z osobą zainteresowaną udziałem w szkoleniu.

  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenengetycznych o napięciu do 1 KV.

Termin rozpoczęcia szkolenia zależy od wpływających zleceń.

  • Szkolenia z zakresu BHP dla różnych grup pracowniczych.

Zlecenia otwarte na kursy:
- BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych
- BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących
 pracownikami.

Szkolenia prowadzone przez cały rok systemem grupowym na zlecenia pracodawców oraz systemem indywidualnym dla pojedynczych osób.