Kursy aktualnie prowadzone i przewidywane do realizacji

  • Kurs nr 04/16 Malarz budowlany.

Czas trwania szkolenia od 23.02.2016 r. - szkolenie otwarte, realizowane systemem kształcenia indywidualnego (21 dni roboczych). Kurs obejmuje ogólem 150 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin szkolenia praktycznego.

  • Kurs nr 10/16 Spawacz blach i rur ze stali niestopowej spoinami pachwinowymi metodą 111.

Czas trwania szkolenia od 26.04.2016 r. - szkolenie otwarte, realizowane systemem kształcenia indywidualnego (23 dni robocze). Kurs obejmuje ogółem 170 godziny, w tym 23 godziny zajęć teoretycznych, 140 godzin szkolenia praktycznego i 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawlnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 14/16 Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Czas trwania szkolenia od 08.07.2016 r. - szkolenie otwarte realizowane systemem kształcenia indywidualnego (21 dni roboczych). Kurs obejmuje ogółem 152 godziny, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin szkolenia praktycznego oraz 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

Kursy w trakcie naboru, przygotowywane do realizacji

  • Technolog robót wykończeniowych
  • Kucharz
  • Podstawy obsługi komputera
  • Padagogiczny dla instrutorów praktycznej nauki zawodu
  • Szkolenia z zakresu BHP dla różnych grup pracowniczych.

Zlecenia otwarte na kursy:
- BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
 robotniczych
- BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych
- BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących
 pracownikami.

Szkolenia prowadzone przez cały rok systemem grupowym na zlecenia pracodawców oraz systemem indywidualnym dla pojedynczych osób.