Kursy aktualnie prowadzone i przewidywane do realizacji

  • Kurs 07/18 Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Czas trwania szkolenia od 05.03.2018 r. - szkolenie otwarte realizowane systemem kształcenia indywidualnego (21 dni roboczych). Kurs obejmuje ogółem 152 godziny, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin szkolenia praktycznego i 7 godzin egzamin końcowy przed Komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 10/18 Stolarz meblowy.

Czas trwania szkolenia od 26.03.2018 r. - do 11.05.2018 r. (28 dni roboczych). Szkolenie realizowane na zlecenie PCPR Gryfice. Kurs obejmuje ogólem 200 godzin, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 160 godzin szkolenia praktycznego.

  • Kurs nr 13/18 Spawacz gazowy blach i rur ze stali niestopowej spoinami czołowymi metodą 311.

Czas trwania szkolenia od 06.04.2018 r. - do 22.06.2018 r. (23 dni robocze). Szkolenie otwarte, realizowane w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP Kamień Pomorski. Kurs obejmuje ogółem 159 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 132 godziny szkolenia praktycznego i 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawlnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 16/18 Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Czas trwania szkolenia od 23.04.2018 r. - szkolenie otwarte realizowane systemem kształcenia indywidualnego w ramach śrdków Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP Gryfice. Szkolenie trwa 21 dni roboczych. Kurs obejmuje ogółem 152 godziny, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin szkolenia praktycznego oraz 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu Spawalnictwa Gliwice.

  • Kurs nr 15/18 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV.

Czas trwania szkolenia od 23.04.2018 r. do 29.05.2018 r. Szkolenie realizowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach w ramach projektu "Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL". Kurs obejmuje 66 godzin ( 14 dni roboczych) i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną nadającą uprawnienia do 1 KV.

  • Kurs nr 17/18 Spawacz blach i rur ze stali nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodą TIG (141).

Czas trwania szkolenia od 23.04.2018 r. - szkolenie otwarte realizowane systemem ksztalcenia indywidualnego w ramach środków Krajowgo Funduszu Szkoleniowego PUP Gryfice. Szkolenie trwa 21 dni roboczych. Kurs obejmuje 118 godzin, w tym 31 godzin zajęć teoretycznych, 80 godzin szkolenia praktycznego oraz 7 godzin egzamin końcowy przed komisją Instytutu spawalnictwa Gliwice.

Kursy w trakcie naboru, przygotowywane do realizacji

  • Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
  • Technolog robót wykończeniowych
  • Kucharz
  • Szkolenia z zakresu BHP dla różnych grup pracowniczych.

Zlecenia otwarte na kursy:
- BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
 robotniczych
- BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych
- BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących
 pracownikami.

Szkolenia prowadzone przez cały rok systemem grupowym na zlecenia pracodawców oraz systemem indywidualnym dla pojedynczych osób.