Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)

„Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” 

Czas trwania kursu ogółem 152 godziny, w tym:

- zajęcia teoretyczne (stale ferrytyczne) - 25 godzin,

- zajęcia praktyczne - 120 godzin (w tym 2 godzin instruktaż wstępny),

- egzamin – 7 godzin.

 

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończenie co najmniej szkoły podstawowej/gimnazjalnej 

- ukończone 18 lat,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie spawacza.

Szkolenia prowadzone są systemem grupowym oraz indywidualnym na zlecenia Instytucji, pracodawców oraz z wolnego naboru.

 

UWAGA

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata, pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu, uprawnienia tracą ważność.