Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)

„Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)”

 

Czas trwania kursu ogółem 103 godziny dla stali czarnych (ferrytycznych)

i 111 godzin dla stali nierdzewnych (CrNi) w tym:

- zajęcia teoretyczne (stale ferrytyczne) - 23 godziny,

- zajęcia teoretyczne (stale nierdzewne CrNi) - 31 godzin,

- zajęcia praktyczne - 80 godzin (w tym 2 godziny instruktaż wstępny),

- egzamin – 7 godzin.

 

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończenie co najmniej szkoły podstawowej/gimnazjalnej 

- ukończone 18 lat,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie spawacza.

Szkolenia prowadzone są systemem grupowym oraz indywidualnym na zlecenia Instytucji, pracodawców oraz z wolnego naboru.

 

UWAGA

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata, pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu, uprawnienia tracą ważność.