Spotkanie profilaktyczne

W Zespole Szkół WZDZ w Trzebiatowie dnia 08 listopada 2017 roku odbyły się kolejne zajęcia w ramach cyklu spotkań profilaktycznych dotyczących środków psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy a także cyberprzemocy. Spotkanie z Panią Beatą Wierzchowiecką-Protasiuk odbyło się w ramach współpracy z Agencją Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. Dzięki dofinansowaniu przez pana Burmistrza Józefa Domańskiego młodzież miała możliwość bezpłatnych zajęć profilaktycznych. Uczniowie Szkoły Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Trzebiatowie wzięli udział w drugim panelu programu profilaktycznego „Jestem wolny”. Tym razem zajęcia pt. „W sieci”, poświęcone były w całości problematyce cyberprzemocy i pułapkom czyhającym w internecie. Całe spotkanie poprowadziła Pani Beata Wierzchowiecka-Protasiuk, która omówiła istotne elementy przemocy z użyciem mediów elektronicznych, przede wszystkim internetu i telefonów komórkowych. W Polsce problem cyberprzemocy dotyczy około połowy młodych internautów. Najczęstszą formę stanowi obrażanie i poniżanie przy pomocy telefonu i Internetu, fotografowanie i filmowanie bez czyjejś zgody oraz publikowanie w Internecie, a także podszywanie się pod kogoś. Skutki dla ofiar bywają wręcz dramatyczne – od izolacji i odrzucenia po akty samobójcze. Zainteresowanie młodzieży omawianą problematyką było wyraźne, dlatego też do tych treści będziemy jeszcze wracać podczas zajęć wychowawczych.