Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste zakończeniu roku szkolnego 2017/2018.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi i administracji.

Dyrektor szkoły Anna Kulasek wręczyła świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej absolwentom klasy III oraz świadectwa ukończenia Gimnazjum dla Dorosłych słuchaczom klasy III.

Wyróżnione osoby otrzymały nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania za wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w pracę na rzecz klasy i szkoły oraz zaangażowanie podczas odbywania praktycznej nauki zawodu.

Podziękowania należały się również osobom , które współpracowały z naszą szkołą . Takie podziękowanie otrzymał p. Jerzy Nowak oraz p. Paweł Kaczmarek

Podczas uroczystości odbyła się również prelekcja prowadzona przez przedstawicieli Policji w Trzebiatowie p. Piotra Prętkiego i p. Tomasza Odebralskiego. Prelekcja dotyczyła bezpiecznych wakacji , unikania kontaktu ze środkami odurzającymi oraz odpowiedzialności karnej za popełnione wykroczenia.

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za wspólną pracę w trakcie roku szkolnego i życzyła udanych wakacji.