Nasi uczniowie na miesięcznym stażu w ramach ERASMUS+ w Niemczech

Nasi uczniowie na miesięcznym stażu w ramach ERASMUS+ w Niemczech.