Erasmus+

Termin stażu 16.10-12.11.2022r. Uczniowie odbywali praktyki na terenie campusu gdzie byli zakwaterowani. Staż był realizowany według uzgodnionego programu z zagranicznymi partnerami, nadzorowany przez fachowców współpracujących z partnerem, jak również przez opiekunów organizacji wysyłającej. Partnerem naszym był Vitalis HmbH.
Potwierdzeniem odbycia praktyki zagranicznej jest certyfikat uczestnictwa w zagranicznym stażu wystawiony przez Vitalis Team

Cele projektu:

• doskonalenie słownictwa zawodowego,

• profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie,

• poznanie potrzeb i wymagań na rynku niemieckim,

• wymiana doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i kulturowej z młodzieżą i pracownikami UE, jak również wymiana doświadczeń związanych ze zwyczajami, kulturą pracy w innych krajach oraz mentalnością ludzi.