Kalendarium wydarzeń

Lp.

Wyszczególnienie

Termin

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialny

1

Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego

01.09.2014
(poniedziałek)

Dyrektor
szkoły

Kierownik WSP

2

Dzień Komisji Edukacji
Narodowej i Pracownika ZDZ

10.10.2014
(piątek)

Joanna
Dąbrowska

Samorząd Szkolny

3

Święto Niepodległości

07.11.2014
(piątek)

Czesława
Kruczkowska

Samorząd Szkolny

4

Jasełka Bożonarodzeniowe;
Spotkanie opłatkowe

19.12.2014
(piątek)

ks.
Przemysław
Kryszczyński

Samorząd Szkolny

5

Misterium Męki
Pańskiej

Kwiecień
2015

ks.
Przemysław
Kryszczyński

Samorząd Szkolny

6

Święto Pracy
Dzień Flagi RP
Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 maja

29.04.2015
(środa)

Danuta
Mackiewicz

Samorząd Szkolny

7

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego

26.06.2015
(piątek)

Dyrektor
szkoły

Kierownik WSP