Program wychowawczy

Założenia programu:

1. Społeczność szkolną Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzebiatowie stanowią:

- uczniowie i ich rodzice,

- pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

2. Szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice.

3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami - wychowują swoją osobowością i postawą, współpracują w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.

4. Wychowanie w naszej szkole ma charakter:

- integralny - obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną;

- personalny - stawia w centrum osobę ucznia.

- indywidualny - tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.


Pobierz pełną treść Programu Wychowawczego