Program profilaktyki

Profilaktyka jest ochroną człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia przed wszystkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie dla młodzieży w wieku dorastania. Jest to faza rozwoju stanowiąca pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych jakościowych zmian w osobowości człowieka. Jest to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie ryzykownych zachowań. „Ryzykowne zachowania” to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji, zaburzających prawidłowy rozwój.

Należą do nich:

- palenie tytoniu

- używanie alkoholu

- wagary

- ucieczki z domu

- używanie środków psychoaktywnych

- wczesna inicjacja seksualna

- zachowania agresywne i przestępcze

- złe nawyki odżywiania prowadzące do anoreksji i bulimii.

Do podejmowania zachowań ryzykownych skłania młodzież najczęściej ciekawość, przekora, manifestowanie niezależności i dorosłości, presja grupy, moda, poszukiwanie sposobu na stres, nudne życie, chęć zaimponowania, lęk przed odrzuceniem itp.


Pobierz pełną treść Programu Profilaktyki