Uroczyste obchody 70-lecia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

15 czerwca 2016 r. odbyły się obchody 70-lecia Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Uroczysta gala miała miejsce w
Szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

 • dr Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Ludowe Zespoły Sportowe
 • Arkadiusz Litwiński - w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin
 • Alina Przerwa - z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Andrzej Przewoda - Dyrektor WUP
 • Stanisław Dendewicz - Dyrektor RBGP
 • Roman Walaszkowski - Dyrektor SSOM
 • prof. dr hab. inż. Kpt. ż. w. Stanisław Gucma - Rektor Akademii Morskiej
 • prof. dr hab. Aneta Zelek - Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
 • dr Waldemar Urbanik- Rektor WSH TWP Szczecin
 • prof. dr hab. Piotr Niedzielski - Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr Julitta Nowak - Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • Władysław Jefremienko - Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 • Zbigniew Górnik - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Dorota Tyszkiewicz-Janik- Dyrektor PUP Szczecin
 • Przedstawiciel PUP Goleniów
 • Janusz Sławczyński - Dyrektor PUP Police
 • Zbigniew Florkowski - Kierownik PUP Goleniów filia Nowogard
 • Henryk Ręcławowicz - Dyrektor PUP Białogard
 • Jarosław Namaczyński - Dyrektor PUP Łobez
 • Joanna Sokalska - Dyrektor PUP Świnoujście
 • Tomasz Namieciński - Komendant Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej OHP w Szczecinie
 • Dariusz Więcaszek - Północna Izba Gospodarcza
 • Urszula Pańka - Dyrektor Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Adam Białowąs - Kapitan Portu Szczecin- Urząd Morski
 • Kazimiera Erecińska - Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zbigniew Pluta - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
 • Daniel Owczarek - Zachodniopomorska Grupa Doradcza
 • Józef Liszczak - Prezes Polski Związek Motorowy
 • Bogdan Piekarczyk - Prezes Technic- Control
 • Małgorzata Gadomska - Dyrektor ODK SIMP
 • Alina Wygocka - Dyrektor Zespół Szkół Rzemieślniczych
 • Ryszard Pakos - PRS
 • Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego a zarazem Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej - pan Andrzej Piłat
 • Prezes ZDZ Gdańsk - pan Bernard Arendt
 • Prezes ZDZ Toruń - pan Marek Przepióra
 • Prezes ZDZ Bydgoszcz - pan Paweł Duzdowski
 • Prezes ZDZ Warszawa- pan Robert Lenart
 • Prezes ZDZ Kraków- pan Zygmunt Chudy
 • Prezes ZDZ Łódź - pan Witold Kurczewski
 • Prezes ZDZ Płock - pani Alina Lewicka
 • Prezes ZDZ Słupsk - pan Tadeusz Micuński
 • Prezes ZDZ Poznań - pan Mariusz Mikołajczak
 • Prezes ZDZ Gorzów Wielkopolski - pan Zbigniew Staszak
 • Prezes ZDZ Białystok - pan Zdzisław Wilczko
 • Prezes ZDZ Lublin - pan Bogdan Opoń
 • Wiceprezes ZDZ Poznań Paweł Kołakowski
 • Dyrektorzy Dariusz Wątroba z ZDZ Kielce, Wanda Zarakowska z WZDZ Gorzów Wielkopolski i Piotr Chudy z ZDZ Kraków
 • Przedstawiciele współpracujących z nami zakładów pracy, instytucji, organizacji, szkół i mediów. Wśród gości nie zabrakło również osób tworzących Radę Zakładu i Zarząd WZDZ w Szczecinie, naszych wykładowców, nauczycieli, pracowników, działaczy, emerytów oraz uczniów szkół.

Zaproszeni goście obejrzeli film w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiający „Historię działalności Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w latach 1945-2005” oraz obejrzeli prezentację Pana Prezesa WZDZ dr Krzysztofa Osińskiego przedstawiającą działalność i osiągnięcia Zakładu w latach 2006-2015.

W czasie uroczystości wyróżniającym się osobom, pracownikom i nauczycielom wręczono medale i odznaczenia min. „SREBRNE ODZNAKI HONOROWE GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”, „MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ”, „ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ”, „ZŁOTY MEDAL IMIENIA JANA KILIŃSKIEGO”, złote oraz srebrne „ODZNAKI ZA ZASŁUGI DLA ZDZ”. Laureatom konkursów: „Wiedzy o ZDZ” oraz „Bezpiecznie od startu” - uczniom naszej szkoły wręczono dyplomy oraz nagrody.

Na ręce Pana Prezesa Krzysztofa Osińskiego składano liczne życzenia i gratulacje z okazji 70-lecia działalności WZDZ w Szczecinie.

Całość imprezy uświetnił występ aktorów z Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sympatykom Zakładu: obecnym na uroczystości, przesyłającym gratulacje i życzenia ale również tym, którzy przez te 70 lat w różnych okolicznościach, w różny sposób wspierali i współtworzyli naszą społeczność wpisując się w historię Zakładu.

Galeria