Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do złożenia ofert na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy mebli warsztatowych do warsztatu ślusarskiego i stolarskiego w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – nasza przyszłość” RPZP.08.06.00-32-K008/19 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz pozostałej dokumentacji zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 14.02.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

W dniu 06.02.2020 Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 Specyfikacji do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza inne wymiary stołów warsztatowych narzędziowych (określone w pkt. 5) – dopuszcza się wymiary stołu: 2100x680x8400 mm (dł x szer x wys) i blat 2100x680x40 mm (dł x szer x wys). Zmodyfikowano w tym zakresie treść załącznika. Mając powyższe na uwadze Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2020- zmieniono treść zapytania ofertowego w zakresie daty składania ofert.

Zapytanie ofertowe po zmianach

Specyfikacja po zmianach,


Wybrano oferentów którzy złożyli najlepsze propozycje:

w części A zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex s.c. Maria Rzemieniewska, Jerzy Rzemieniewski, Myszkowska 16, 52-019 Wrocław - oferta na kwotę 38.869,23

w części B zamówienia: Magopoll Robert Gogacz, ul. Witosa 67, 26-600 Radom - oferta na kwotę 2.970,45 zł