Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia do warsztatu ślusarskiego i stolarskiego w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – nasza przyszłość” RPZP.08.06.00-32-K008/19 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 17.02.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja zamówienia

Formularz oferty

W ramach przedmiotowego postępowania wybrano oferty:

W części A: Metal Technics Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa na kwotę 191.218,26 zł

W części B: BALT SYSTEM Karolina Bodnar ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk na kwotę 51.881,40 zł

W części C: Metal Technics Polska sp. z o.o. sp.k. ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa na kwotę 69.495,00 zł

W związku z rezygnacją z podpisania umowy w części C umowa została podpisana z firmą: Zakład Usługowo-Handlowy Elkot Krzysztof Kotkowski - oddział Kielce ul. Jesionowa 31b, 25-540 Kilece na kwotę 75.525,49