Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wózka widłowego w ramach projektu „Nowe uprawnienia – nowe szanse” RPZP.08.06.00-32-K002/20 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 01.10.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Formularz oferty

Wzór umowy

W ramach przedmiotowego zapytania wpłynęły trzy oferty:

- Inicjatywa Północno-Zachodnia "PW" sp. z o.o. 72-001 Kołbaskowo 99 - oferta na kwotę 70.725,00 zł brutto

- MONDO SC Marek Pliszka, Bogumiła Rychlicka Pliszka ul. Szczawiowa 55/57 70-010 Szczecin - na kwotę 75.030,00 zł brutto

- KUHN Polska sp. z o.o. ul. Plonów 21, 41-200 Sosnowiec - oferta na kwotę 71.214,00 zł brutto

Do realizacji przyjęto ofertę Inicjatywy Północno-Zachodniej "PW".