Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykładowcy/instruktora zajęć „Programowanie obrabiarek CNC” w ramach projektu „CNC – zawód przyszłości” RPZP.08.07.00-32-K001/20 w ramach działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 05.10.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Rozkład materiału

Załącznik nr 2: formularz oferty

W ramach przedmiotowego zapytania wpłynęły oferty:

1. Business Masters Centrum edukacji Jadwiga Drzewosz ul. Grabowa 8 95-200 Pabianice - 139,00 zł/godz

2. AMPRO sp. z o.o. Ruda Pilczycka 23, 26-234 Słupia – 129,00 zł/godz

3. CNC MILLENA mgr inż. Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin – 225,00 zł/godz

4. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie ul. Potulicka 16,70-234 Szczecin – 120,00 zł/godz

5. CNCenter Waldemar Kozak, ul. Santocka 44/31, 71-071 Szczecin – 125,00 zł/godz

6. PRO NC Łukasz Chudzik Smolarzyny 27, 37-110 Żołynia – 300,00 zł/godz

Do realizacji przyjęto ofertę:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie ul. Potulicka 16,70-234 Szczecin – 120,00 zł/godz