Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie dostawcy sprzętu informatycznego w ramach projektu „CNC – zawód przyszłości” RPZP.08.07.00-32-K001/20 w ramach działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 12.10.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Specyfikacja zamówienia

Załącznik 2: Formularz oferty

W ramach zapytania wpłynęły oferty:

Na część A:

ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa - na kwotę 7.190,00 zł

Na część B

Aktywnie w szkole Michał Grandyberg Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki – na kwotę 33.099,30 zł

PRO-COM Mariusz Faron ul. S. Żeromskiego 312/10, 96-500 Sochaczew – na kwotę 28.708,20 zł

Na część C

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów – na kwotę 26.320,77 zł

Aktywnie w szkole Michał Grandyberg Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki – na kwotę 24.231,00 zł

Do realizacji przyjęto oferty:

Na część A:
ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa - na kwotę 7.190,00 zł

Na część B:
PRO-COM Mariusz Faron ul. S. Żeromskiego 312/10, 96-500 Sochaczew – na kwotę 28.708,20 zł

Na część C:
Aktywnie w szkole Michał Grandyberg Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki – na kwotę 24.231,00 zł