Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wózka widłowego w ramach projektu „Nowe uprawnienia – nowe szanse” RPZP.08.06.00-32-K002/20 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 07.12.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1:Formularz oferty

Wzór umowy

W ramach przedmiotowego zapytania wpłynęły cztery oferty:
-TOOLMEX –TRUCK 26-500 Szydłowiec ul. Metalowa 7b - oferta na kwotę 68.142,00 zł brutto 

-Inicjatywa Północno-Zachodnia "PW" sp. z o.o. 72-001 Kołbaskowo 99 - oferta na kwotę 67.982,10 zł brutto

-PROMLIFT sp. z o.o. pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz - oferta na kwotę 80.565,00 zł brutto

-MONDO SC Marek Pliszka, Bogumiła Rychlicka Pliszka ul. Szczawiowa 55/57 70-010 Szczecin - na kwotę 78.720,00 zł brutto

Do realizacji przyjęto ofertę Inicjatywy Północno-Zachodniej "PW".