Rozpoczynamy kurs Kierowca wózków jezdniowych- 28.04.2021

Trwa nabór na kurs

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

z mechanicznym napędem podnoszenia

z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszona wraz z ładunkiem

(dawne II WJO i III WJO)

 Termin rozpoczęcia szkolenia:

28.04.2021 r.

 

Szkolenie obejmuje:

-Przygotowanie teoretyczne do egzaminu dozorowego według nowego Rozporządzenia z dn. 30.05.2019r. w formie on-line (Teams)

-Przygotowanie praktyczne (jazda wózkiem)

-Egzaminu UDT przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego ze Szczecina (egzamin odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego Stargard)

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

tel. 664-123-206 lub 604-705-214

stargard@wzdz.pl

nasz numer konta: 68 1240 3813 1111 0010 5173 3662