Najważniejsze wydarzenia

22.06.2015 Egzamin zawodowy
Dodano: 2015-06-22

W dniu 22.06.2015 o godzinie 10:00 na Warsztatach Szkoleniowo - Produkcyjnych przy ul. Okólnej 15 - odbył się egzamin zawodowy klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla sprzedawców - 3 uczennice ( W.Stalica, A.Domagała, M.Halinowska) oraz kucharzy - 1 uczeń ( C.Krawczyński). Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne trzyma kciuki, aby wynik egzaminu był jak najlepszy.

więcej...

18.06.2015 Egzamin SEP
Dodano: 2015-06-22

W dniu 18.06.2015 o godz. 14:00 uczniowie trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie elektryk nabyli uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Uczniowie uczestniczyli w kursie dot. eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV zorganizowanym przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu, ul . Rybaki 13.

więcej...

12.06.2015 Konfernecja CJD na temat szkolnictwa zawodowego
Dodano: 2015-06-21

W dniu 12.06.2015 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji w Wolgaście na temat: "Rzeczywiście kompetentny - rozwijanie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, Szkoły produkcyjne na rynku". Konferencja odbyła się pod patronatem Premiera Kraju Związkowego Meklemburgii - Przedpomorza Erwin Sellering z okazji 10-lecia Szkoły Produkcyjnej powiatu Vorpommern-Greiswald.

więcej...

Informacja o zakończeniu roku szkolnego 2014/2015
Dodano: 2015-06-18

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 26.06.2015 godz. 8:00 dla wszystkich szkół tj. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Nowe wyposażenie sali gimnastycznej
Dodano: 2015-06-08

Dzięki wsparciu sponsorów oraz Rady Rodziców zakupiono nowy sprzęt do sali gimnastycznej.

więcej...

Informacja o ewaluacji zewnętrznej problemowej w Zespole Szkół WZDZ w Świnoujściu
Dodano: 2015-06-08

Przebieg ewaluacji

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14.04.2015 r. - 16.04.2015 r. przez zespół wizytatorów, w skład którego weszły Alina Sukiennicka i Alina Przerwa. Badaniem objęto 52 uczniów (ankiety i wywiad grupowy), 55 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta, wywiady indywidualne i grupowe). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem oraz wywiad grupowy z partnerami szkoły; a także obserwacje 6 zajęć (edukacyjnych i praktycznych) oraz dokonano analizy danych zastanych. Na podstawie zebranych informacji został sporządzony raport, który obejmuje 3 wymagania:
- Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
- Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

więcej...

SPOTKANIE UCZNIÓW Z PRZEDSTAWICIELEM PANSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU
Dodano: 2015-06-08

W dniu 02 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół WZDZ w Świnoujściu odbyło się spotkanie z radcą prawnym Państwowej Inspekcji Pracy.

więcej...

DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU
Dodano: 2015-06-08

Dnia 01 czerwca 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół WZDZ w Świnoujściu uczestniczyli w plenerowych działaniach świnoujskiej policji zorganizowanej z okazji DNIA DZIECKA.

więcej...