Egzaminy 2020/2021

Warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego jest zaliczenie pracy kontrolnej w terminie na ocenę pozytywną oraz opłacone czesne za szkołę. Harmonogram egzaminów może ulec zmianie.

 

przedmiot

data

 

 

 

Semestr III

Język polski

22.05.2021

Język angielski

08.05.2021

Język angielski 08.05.2021

geografia

08.05.2021

Wiedza o społeczeństwie

25.04.2021

Historia i społeczeństwo

25.04.2021

matematyka

22.05.2021

 

przedmiot

data

 

 

 

Semestr IV

Język polski

22.05.2021

Język angielski

08.05.2021

Język niemiecki

08.05.2021

geografia

22.05.2021

Wiedza o społeczeństwie

24.04.2021

Historia i społeczeństwo

24.04.2021

matematyka

22.05.2021

 

przedmiot

data

 

 

 

Semestr V

Język polski

24.04.2021

Język angielski

12.06.2021

Język niemiecki

12.06.2021

geografia

22.05.2021

Wiedza o społeczeństwie

08.05.2021

Historia i społeczeństwo

22.05.2021

matematyka

11.04.2021

 

przedmiot

data

 

 

 

Semestr VI

Język polski

28.03.2021

Język angielski

25.04.2021

Język niemiecki

25.04.2021

geografia

14.03.2021

Wiedza o społeczeństwie

27.03.2021

Historia i społeczeństwo

11.04.2021

Matematyka

11.04.2021

 13.06.2021- Egzaminy w terminie dodatkowym!