Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Drodzy Ucznowie oraz Rodzice !

Podstawa zdalnego nauczania, to komputer lub inne urządzenie elektroniczne (tablet, telefon) i dostęp do Internetu. 

Nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem:

· e-dziennika strona e-dziennika 

· poczty elektronicznej 

· platformy edukacyjnej np. edukator.pl lub innej podanej przez nauczyciela (opcjonalnie)

· w innej formie wskazanej przez nauczyciela i ustalone wspólnie z uczniem

Od poniedziałku 25.03.2020 r. do odwołania uczniowie mają obowiązek realizować lekcje zdalnie zgodnie
z planem na dany dzień 

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

W razie pytań zapraszam do kontaktu ze szkołą.