Organizacja pracy szkoły od 17 maja 2021 r.

Od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. nauka stacjonarna w szkole dla klas
II a, II b i III natomiast klasa I uczy się zdalnie.

Od 24 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. nauka stacjonarna w szkole dla klasy
I natomiast klasy II a, II b i III uczą się zdalnie.

 

Wytyczne