Dzień Edukacji Narodowej

W związku z przypadającym również tego dnia Świętem Pracownika Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, życzymy wszystkim pracownikom WZDZ dużo zdrowia, energii i wytrwałości, oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych.
Uczniowie - pracownicy młodociani odbywają zajęcia praktyczne w tych dniach w swoich zakładach pracy.