Tematy prac kontrolnych

strona tytułowa do pracy kontrolnej 2020/2021

Tematy prac kontrolnych 2020/2021

Dyrektor Szkoły przypomina, aby przystąpić do egzaminu semestralnego trzeba mieć napisaną i zaliczoną na poztywyną ocene pracę kontrolną. 

Termin dostarczenia prac kontrolnych proszę ustalać indywidualnie z nauczycielem prowadzących dany przedmiot. Tematy dostępne u nauczycieli prowadzących. 

Prace kontrolne

semestr III-geografia

semestr IV-geografia

semestr V-geografia

semestr VI-geografia