PIG apeluje o wspieranie szkolnictwa branżowego

Bo nie będzie komu pracować w przemyśle...

Przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie mówią, że szkolnictwo w Polsce musi się rozwijać i zwracają uwagę na sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy właśnie ten sektor edukacji był bardzo mocno dotknięty skutkami pandemii koronawirusa. Od wiosny konieczna była zmiana systemu odbywania praktyk zawodowych. Nowy rok szkolny wymagać będzie od uczniów i nauczycieli jeszcze większego zaangażowania i nadrabiania strat.

- Szkolnictwo branżowe jest bardzo istotne dla rynku pracy, nie możemy sobie pozwolić na to, by uczniów było mniej, bo wtedy nie będzie komu pracować w przemyśle, budownictwie czy w takich sektorach jak np. usługi fryzjerskie - mówi dr Krzysztof Osiński, prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
Prezes Osiński przyznaje, że tegoroczny nabór do WZDZ jest bardzo dobry, ale spotyka się z opiniami, że do innych placówek - w tym tych prowadzonych przez miasto - był skromniejszy.
W minionym roku szkolnym drugi semestr to w większości była nauka zdalna, której efekty tak naprawdę do dzisiaj trudno ocenić. Najpoważniej odczuwają to uczniowie szkół branżowych, gdzie od teorii ważniejsza jest praktyka w salach warsztatowych oraz w miejscach pracy u przedsiębiorców.
- Lekarz nie będzie dobrym lekarzem, jeżeli nie będzie praktykować w czasie nauki, a stolarz dobrym stolarzem bez korzystania ze sprzętu w czasie praktyk - przekonuje. -Podobnie jest z fryzjerstwem, nauką spawania czy obróbki metalu. WZDZ prowadzi zajęcia praktyczne, nasze warsztaty są już czynne i kładziemy duży nacisk na praktyczną naukę zawodu.
Zdaniem prezesa Osińskiego, nowy rok szkolny będzie wymagać dużej mobilizacji od uczniów i nauczycieli.
- Mam nadzieję, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego nauka będzie się odbywać - mówi prezes WZDZ. - Mniej jest za to kursów. Osoby dorosłe mają obawy i rzadziej zapisują się na szkolenia poszerzające kompetencje. Jest również mniej skierowań od pracodawców. Nabór do szkoły branżowej w tym roku możemy ocenić bardzo pozytywnie, gorzej z kształceniem pozaszkolnym. Powinniśmy starać się pozyskiwać jak największą liczbę uczniów do szkół branżowych. Mam nadzieję, że sytuacja z wirusem nie wpłynie niekorzystnie na rekrutację w przyszłości. Jest nadal duże zainteresowanie zatrudnianiem specjalistów i osób gotowych do podjęcia pracy po szkole branżowej.

(ek)

Kurier Szczeciński | dodatek PRACA | wrzesień 2020