Poszukiwani wykładowcy i instruktorzy koparkoładowarki/ koparki jednonaczyniowej

Przedstawiamy wymogi w stosunku do kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kursach Operator koparkoładowarki kl. III/ koparki jednonaczyniowej, kl. III:

1) Wykładowcy zajęć teoretycznych:

- wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne kierunkowe

- przygotowanie do realizacji zajęć dydaktycznych,

- doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn określonej specjalności

 

2) Instruktorzy zajęć praktycznych:

- wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe,

- przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

- uprawnienia operatora najwyższej klasy przewidzianej dla danego rodzaju maszyn

- 2-letni staż pracy instruktora przy obsłudze przedmiotowej maszyny.

 

Zapraszamy do kontaktu: Tel. 91 4501-701; e-mail: szkolenie@wzdz.pl