Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Początek roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021 r.

Majówka

1 - 3 maja 2021 r.

Boże Ciało

3 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Egzamin Zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

22 czerwca 2021 r. - Etap pisemny
od czerwca do lipca 2021 r. - Etap praktyczny

Wydanie dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe

 sierpień 2021 r.