Zebranie z rodzicami on-line

Tematyka zebrania z rodzicami:

  • Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi bądź nieklasyfikowaniem.
  • Informacja o pracy szkoły
  • Sprawy różne

 

Ia - Ewa Lesiak - godz. 17.00

Ib - Elżbieta Gutowska - godz. 17.00

Iw1 - Bartosz Ścibior - godz. 17.00

Iw2 - Alina Roskosz - godz. 17.00

Iw3 - Dariusz Pilch - godz. 17.00

Iw4 - Bartosz Ścibior - godz 18.00

Iw5 - Magdalena Pawlak - godz 17.00

IIa - Mirosław Krukowski - godz. 17.00

IIb - Alina Roskosz - godz. 18.00

IIc - Małgorzata Ścibior - godz. 17.00

IId - Anna Osińska - godz. 17.00

IIw1 - Małgorzata Ścibior - godz. 18.00

IIw2 - Tadeusz Łukaszuk - godz. 17.00

IIw3 - Magdalena Pawlak - godz. 18.00

IIw4 - Wioleta Olszanska - godz. 17.00

IIIc - Anna Osińska - godz. 18.00

IIIw1 - Ewa Lesiak - godz. 18.00

IIIw3 - Piotr Pawlonka - godz. 17.00