Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Klasy pierwsze: godz 9.00

Ia - sala 207, wychowawca p. Anna Osińska

Ib - sala 338, wychowawca p. Elżbieta Gutowska

Iw1 - sala 322, wychowawca p. Piotr Pawlonka

Iw2 - sala 328, wychowawca p. Ewa Lesiak

Iw3 - sala 329, wychowawca p. Bartosz Ścibior

Iw4 - sala 323, wychowawca p. Tadeusz Łukaszuk

Iw5 - sala 332, wychowawca p. Dariusz Pilch (w/z p. M. Pawlak)

 

Klasy drugie: godz. 10.00

IIa - sala 328, wychowawca p. E. Lesiak

IIb - sala 338, wychowawca p. E. Gutowska

IIw1 - sala 329, wychowawca p. B. Ścibior

IIw2 - sala 322, wychowawca p. A. Roskosz

IIw3 - sala 323, wychowawca p. D. Pilch (w/z p. A. Osińska)

IIw5 - sala 332, wychowawca p. M. Pawlak

oraz klasa IIIw1 - sala 207, wychowawca p. M. Ścibior

 

Klasy trzecie: godz. 10.30

IIIa - sala 329, wychowawca p. M. Krukowski

IIIb - sala 338, wychowawca p. A. Roskosz

IIIc - sala 322, wychowawca p. M. Ścibior

IIId - sala 207, wychowawca p. A. Osińska

IIIw2 - sala 323, wychowawca p. T. Łukaszuk

IIIw3 - sala 332, wychowawca p. M. Pawlak

IIIw4 - sala 328, wychowawca p. A. Złotopolska-Pirczewska