Gala Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2021

Zadaniem Dni Techniki Pomorza Zachodniego jest szerokie rozpowszechnianie wiedzy i edukacji związanej z techniką i innowacyjnymi zagadnieniami technologicznymi podejmowanymi przez środowisko naukowe i gospodarcze regionu zachodniopomorskiego. Jednym z celów wydarzenia jest promocja osiągnięć lokalnego przemysłu, a także szkół i uczelni technicznych czy instytutów badawczych i naukowych oraz promocja edukacji zawodowej i edukacji technicznej.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie od lat zajmuje się popularyzacją i wsparciem działań na rzecz rozwoju technicznego oraz edukacji technicznej w regionie. Jednym z takich działań jest organizacja konkursu Wyróżniający się Nauczyciel i Opiekun Młodzieży. 

Celem Konkursu jest wyłonienie wyróżniających się nauczycieli, opiekunów i sojuszników młodzieży w zakresie edukacji technicznej oraz promowanie ich działalności. W tym roku jednym z laureatów została Pani Maria Ścibior-Szczepan – Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy!

tak